Slovník pojmov

A B C D E F I K L M P R S T V

Ampér

Ampér (značka A) je základnou jednotkou elektrického prúdu v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Jednotka Ampér sa definuje ako konštantný prúd, ktorý, ak preteká dvoma rovnobežnými nekonečne tenkými vodičmi s dĺžkou jedného metra umiestnenými vo…

Bodovka

Bodovky alebo bodové svetlá sú malé vstavané svietidlá určené pre montáž do podhľadov a sadrokartónových stropov. Používajú sa ako hlavné alebo doplnkové osvetlenie do obytných aj komerčných priestorov, kde chcete svetlo sústrediť do presne určenej…

CFL

CFL je skratka pre Compact Fluorescent Lamp, čo v preklade znamená kompaktná žiarivka. CFL je typ svietidla, ktorý využíva žiarivkovú technológiu na vytvorenie svetla. CFL svietidlá sú navrhnuté tak, aby boli vhodné ako náhrada za klasické žiarovky s…

DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je štandard pre digitálne riadenie osvetlenia. Ide o komunikačný protokol, ktorý umožňuje riadenie svetelných zdrojov a svetelných systémov, ako sú svietidlá, predpäťové meniče, senzory a ďalšie…

Energetický štítok

Energetický štítok slúži na informovanie spotrebiteľov o energetickej účinnosti daného svietidla. Energetický štítok obsahuje informácie o triede energetickej účinnosti svietidla, čo je označenie, ktoré ukazuje, ako úsporne svietidlo využíva energiu.…

Farba svetla

Čo je to farebná teplota? Je to parameter určujúci farbu bieleho svetla čiže teplotu chromatickosti. Zjednodušene je to farba svetla, ktorú svetelný zdroj vyžaruje. Farebná teplota sa meria v kelvinoch (K). LED svetelné zdroje väčšinou vyžarujú…

Index podania farieb

Index podania farieb (CRI = Color Rendering Index) je meradlom, ktoré sa používa na vyhodnotenie schopnosti svietidla zachytiť a reprodukovať farby tak, ako ich vníma ľudské oko pri dennom svetle. CRI sa vyjadruje ako číslo od 0 do 100, pričom vyššie…

Krytie

Krytie sa týka ochranného krytu, ktorý chráni svetelný zdroj vo vnútri svietidla pred vonkajším prostredím, prachom, vodou, alebo dotykom. Správne krytie je dôležité najmä pre svietidlá umiestnené v exteriéroch alebo v miestach s vysokou vlhkosťou a…

Lumen

Lumen (značka lm) je jednotka svetelného toku, čo je fyzikálna veličina udávajúca množstvo svetla, ktoré vychádza z daného zdroja svetla a je viditeľné ľudským okom. Lumen je teda jednotkou pre množstvo svetla, ktoré vydáva svetelný zdroj bez ohľadu…

Lux

Lux (značka lx) je jednotka osvetlenosti (intenzity osvetlenia), čo je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo svetla dopadajúceho na určitú plochu. Konkrétne jeden lux znamená, že na jednom metre štvorcovom plochy dopadá svetelný tok s veľkosťou…

Múdra žiarovka

Múdra žiarovka (tiež nazývaná Smart žiarovka) je typ LED žiarovky, ktorá môže byť ovládaná pomocou smartfónu, tabletu alebo iného zariadenia s pripojením k internetu. Tieto žiarovky sa obvykle pripájajú k domácej Wi-Fi sieti a môžu byť ovládané…

Pätica

Pätica je konektor alebo základňa, ktorá slúži na pripojenie svetelného zdroja k elektrickému obvodu svietidla. Pätice bývajú rôzneho tvaru a veľkosti v závislosti od typu svetelného zdroja, ktorý majú pripájať. Každý typ svetelného zdroja má…

Predradník

Predradník je elektrické zariadenie používané v niektorých druhoch svietidiel, ako sú výbojky, fluorescenčné trubice alebo LED osvetlenie. Jeho hlavným účelom je regulovať priebeh elektrického prúdu, ktorý prechádza svetelným zdrojom, a to kvôli…

Príkon

Príkon svietidla je množstvo elektrickej energie, ktoré svietidlo prijíma zo siete a premieňa na svetelnú energiu. Ide teda o výkon spotrebovaný svietidlom za jednotku času a udáva sa v wattoch (W). Príkon je dôležitý faktor pri voľbe a inštalácii…

RGB

RGB je skratka pre červenú (Red), zelenú (Green) a modrú (Blue) - tri základné farby, z ktorých je možné vytvoriť takmer akúkoľvek farbu pomocou miešania svetiel. RGB je teda termín používaný pre svietidlá, ktoré používajú kombináciu týchto troch…

Svetelný tok

Svetelný tok, tiež nazývaný ako svietivosť, je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo svetla, ktoré vyžaruje svetelný zdroj, a meria sa v lúmenoch (lm). Svetelný tok teda opisuje množstvo svetla, ktoré svetelný zdroj vydáva do okolia za…

Teplota chromatickosti

Teplota chromatičnosti je fyzikálna veličina, ktorá sa používa na opis farebného spektra svetla a udáva farbu svetla v kelvinoch (K). Teplota chromatickosti je spojená s tým, aké množstvo modrej a červenej zložky je obsiahnuté vo svetle. Nižšie…

Trieda spotreby

Trieda spotreby je označenie, ktoré určuje úroveň energetickej účinnosti svetelného zdroja a udáva sa na štítku alebo v dokumentácii k svetelnému zdroju. Trieda spotreby sa obvykle uvádza ako písmeno od A do G, kde trieda A označuje najúspornejšie…

Volt

Volt (značka V) je jednotka elektrického napätia, ktorá udáva rozdiel elektrického potenciálu medzi dvoma bodmi v elektrickom obvode. Volt sa používa na vyjadrenie napätia zdrojov elektrickej energie, ako sú batérie, generátory alebo adaptéry.…

Vstupné napätie

Vstupné napätie je napätie, ktoré je potrebné priviesť na svetelný zdroj (napr. žiarovku, LED diódu, výbojku) pre jeho správnu funkciu. Vstupné napätie sa udáva v jednotkách voltov (V) a môže byť rôzne v závislosti od konkrétneho typu svetelného…

Výbojka

Výbojka je elektrické zariadenie, ktoré slúži na vytváranie svetla elektrickým výbojom. Výbojky sa používajú na rôzne účely, vrátane osvetlenia miestnosti, pouličného osvetlenia, záhradného osvetlenia a ďalších aplikácií. Výbojka sa skladá z…

Výkon

Výkon (značka W) vyjadruje množstvo elektriny, ktoré svietidlo spotrebuje pri svojej prevádzke. Výkon sa uvádza na obale svietidla alebo v technických špecifikáciách. Výkon svietidla je úmerný intenzite svetla, ktorú svietidlo vydáva, a je tiež…

Vyžarovací uhol

Vyžarovací uhol osvetlenia je uhol pod akým je svetlo zo svietidla vyžarované. Čím je hodnota nižšia, tým je svetlo smerované do užšieho lúča, čím je vyššia, tým väčšiu plochu dokáže osvetliť. Vyžarovací uhol môže byť rôzny v závislosti na…