Trieda spotreby

Trieda spotreby je označenie, ktoré určuje úroveň energetickej účinnosti svetelného zdroja a udáva sa na štítku alebo v dokumentácii k svetelnému zdroju. Trieda spotreby sa obvykle uvádza ako písmeno od A do G, kde trieda A označuje najúspornejšie svetelné zdroje a trieda G označuje najmenej úsporné.

Trieda spotreby je dôležitá informácia pre výber svetelného zdroja, pretože úspornejšie zdroje majú nižšiu spotrebu energie a prispievajú tak k menšiemu zaťaženiu životného prostredia a nižším nákladom na elektrinu. V súčasnej dobe sa ako úsporné svetelné zdroje uprednostňujú najmä LED svietidlá, ktoré majú vysokú účinnosť a dlhú životnosť.

V niektorých krajinách, ako je napríklad Európska únia, je trieda spotreby svietidiel regulovaná zákonom a minimálne požiadavky na účinnosť sa postupne zvyšujú, aby sa podporil prechod k energeticky úspornejším svetelným zdrojom.

Novo zavedená klasifikačná stupnica tried spotreby pre svetelné zdroje je nasledovná:

  • Trieda A - účinnosť vyššia ako 210 lm/W
  • Trieda B - účinnosť od 170 do 209 lm/W
  • Trieda C - účinnosť od 130 do 169 lm/W
  • Trieda D - účinnosť od 90 do 129 lm/W
  • Trieda E - účinnosť od 60 do 89 lm/W
  • Trieda F - účinnosť od 30 do 59 lm/W
  • Trieda G - účinnosť nižšia ako 30 lm/W