Predradník

Predradník je elektrické zariadenie používané v niektorých druhoch svietidiel, ako sú výbojky, fluorescenčné trubice alebo LED osvetlenie. Jeho hlavným účelom je regulovať priebeh elektrického prúdu, ktorý prechádza svetelným zdrojom, a to kvôli zaisteniu správneho napätia a frekvencie.

Predradník môže byť buď elektronický alebo magnetický. Magnetické predradníky používajú cievky na reguláciu prúdu, zatiaľ čo elektronické predradníky používajú elektronické súčiastky na riadenie prúdu. Všeobecne sa elektronické predradníky používajú častejšie, pretože sú účinnejšie, menej hlučné a majú menšie rozmery ako magnetické predradníky.

Použitie predradníka môže mať niekoľko výhod. Môže zlepšiť efektivitu svetelného zdroja a predĺžiť jeho životnosť. Ďalej môže znížiť spotrebu energie a tým aj náklady na prevádzku svietidiel. Na druhej strane však môže predradník spôsobovať rušenie a elektromagnetické vlny, čo môže ovplyvniť iné zariadenia v blízkosti, a tiež môže spôsobovať iskrenie pri zapínaní svietidiel.