Ampér

Ampér (značka A) je základnou jednotkou elektrického prúdu v medzinárodnej sústave jednotiek SI.

Jednotka Ampér sa definuje ako konštantný prúd, ktorý, ak preteká dvoma rovnobežnými nekonečne tenkými vodičmi s dĺžkou jedného metra umiestnenými vo vákuu vzdialenými od seba meter, spôsobí medzi nimi silu o veľkosti 2x10^-7 newtonov na meter dĺžky.

Táto definícia je založená na práci francúzskeho fyzika André-Marie Ampèra, ktorý žil v rokoch 1775-1836.

Pri meraní elektrického prúdu sa používa prístroj nazývaný ampérmeter, ktorý je schopný merať prúd v jednotkách Ampérov.