Príkon

Príkon svietidla je množstvo elektrickej energie, ktoré svietidlo prijíma zo siete a premieňa na svetelnú energiu. Ide teda o výkon spotrebovaný svietidlom za jednotku času a udáva sa v wattoch (W).

Príkon je dôležitý faktor pri voľbe a inštalácii svietidiel, pretože ovplyvňuje celkovú energetickú náročnosť osvetlenia a môže mať vplyv na výšku účtov za elektrinu.

Hodnota príkonu sa môže líšiť v závislosti od druhu svietidla, zdroja svetla a konkrétnych technických parametrov daného svietidla. Napríklad tradičné žiarovky majú obvykle vyšší príkon ako moderné LED svietidlá, ktoré sú oveľa úspornejšie.

Pri nákupe nového svietidla by mal byť príkon jedným z parametrov, ktoré zvažujete, aby ste zvolili svietidlo s dostatočným jasom na daný účel, ale súčasne s čo najnižším príkonom, čo pomôže znížiť náklady na elektrinu a prispieť k zníženiu spotreby energie a ochrane životného prostredia.