Verejné LED osvetlenie Dlhý most

Domů > Referencie našich projektov > Verejné osvetlenie > Verejné LED osvetlenie Dlhý most

V obci Dlhý most na Libercku sa robila prekládka káblov spoločnosti ČEZ. Při tejto príežitosti bola modernizovaná časť sústavy verejného osvetlenia na svetelné zdroje s obsahom LED diódy. Na oplátku sme dosiahli významnú úsporu elektrickej energie. Asi 70%. Bola tiež zlepšená viditeľnosť. Na svietidla bola daná záruka 5 rokov. Súčasťou výmeny bolo aj osvetlenie miestného kostola LED reflektormi.