Index podania farieb

Index podania farieb (CRI = Color Rendering Index) je meradlom, ktoré sa používa na vyhodnotenie schopnosti svietidla zachytiť a reprodukovať farby tak, ako ich vníma ľudské oko pri dennom svetle. CRI sa vyjadruje ako číslo od 0 do 100, pričom vyššie číslo znamená lepšiu schopnosť svietidla zobraziť farby. LED osvetlenie má jedno z najreálnejších podaní farieb, dosahujú hodnoty v rozmedzí 70 - 90 CRI.

CRI je obzvlášť dôležité pre situácie, keď je správna reprodukcia farieb kľúčová, ako napríklad v umeleckých galériách, obchodoch s oblečením, kozmetických salónoch, kaderníckych salónoch a ďalších prostrediach, kde je dôležité, aby farby boli zobrazené správne. Nižšie CRI môže spôsobiť skreslenie farieb a ich odlišné vnímanie, čo môže byť problematické, najmä pokiaľ ide o vizuálnu presnosť a presné rozlíšenie farieb.