Krytie

Krytie sa týka ochranného krytu, ktorý chráni svetelný zdroj vo vnútri svietidla pred vonkajším prostredím, prachom, vodou, alebo dotykom. Správne krytie je dôležité najmä pre svietidlá umiestnené v exteriéroch alebo v miestach s vysokou vlhkosťou a prachom. Máme teda hodnotu IP XY, kedy X znamená odolnosť proti vniknutiu pevných častí a Y voči tekutinám (vode). Čím nižšia číslica je za označením IP, tým je svietidlo menej odolné. Interiérové svetlá majú napríklad IP20, vonkajšie by mali mať minimálne IP54 – IP68.

Triedy ochrany - odolnosť voči vode:

 • IP x0 – nechránené pred vlhkom
 • IP x1 – ochrana pred zvislo kvapkajúcimi kvapkami vody
 • IP x2 – chráni pred kvapkajúcou vodou v sklone 15°
 • IP x3 – vhodné pri kropení a daždi
 • IP x4 – vyvinuté proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a poliatia
 • IP x5 – vydrží prúdiaci prúd vody
 • IP x6 – znesie intenzívne tryskajúcu vodu, dočasné zaplavenie
 • IP x7 – odolá dočasnému potopeniu do vody
 • IP x8 – určené na trvalé ponorenie

 

Triedy ochrany - odolnosť proti vniknutiu pevných častíc:

 • IP 0y – bez ochrany
 • IP 1y – ochrana pred vniknutím veľkých predmetov
 • IP 2y – ochrana pred vniknutím malých predmetov
 • IP 3y – pred vniknutím drobných predmetov
 • IP 4y – pred vniknutím veľmi drobných predmetov
 • IP 5y – pred vniknutím prachu čiastočne
 • IP 6y – pred vniknutím prachu úplne