Výmena osvetlenia Stredne školy Kateřinky

Domů > Referencie našich projektov > Interiérové ​​osvetlenie > Výmena osvetlenia Stredne školy Kateřinky

V rámci zníženia energetickej náročnosti prevádzky budov Stredne školy Kateřinky bola navrhnutý plán kompletnej výmeny osvetlenia za efektívnejšie zdroje vo forme LED svietidiel.

Cieľom bolo dosiahnuť úspory a rýchlu návratnosť, aby súčasná situácia rastu cien energiu neskomplikovala prevádzku budov a nebolo nutné siahnuť k ich obmedzeniu. Celý tento projekt bol pripravený a spracovaný pre zákazníka zadarmo a nebola tu podmienka odberu svietidiel ani žiadny ďalší záväzok.

Vedľajšie úspory:

Vedľajší efektom tejto výmeny je dosiahnutie dlhšej životnosti svietidiel a tým aj zníženie prevádzkových nákladov spojených s údržbou a prípadnou výmenou.

Cena a návratnosť:

Stredná škola má 10 budov, tvoriace učebne, dielne, technické a sociálne priestory a zároveň aj ubytovacie jednotky pre študentov a verejné osvetlenie. Rozsah samotnej výmeny sa týkal 399 svietidiel. Jednorazová výmena nebola v možnostiach prevádzkovateľa s ohľadom na veľkosť samotnej investície.

Flexibilita a rýchlosť efektívneho rozhodnutia riadiacich orgánov však umožnila naplánovať výmenu v etapách. V praxi potom už vymenené svietidlá vytvárali zníženie nákladov na prevádzku a tieto voľné finančné prostriedky bolo možné investovať do ďalších etáp.

Spôsob realizácie:

  1. Zameranie všetkých priestorov + zanesenie pozícií svietidiel
  2. Svetelno-technický projekt + špecifikácia svietidiel
  3. Kalkulácia cien materiálov a cien montáže
  4. Výpočet úspor a návratností jednotlivých priestorov
  5. Stanovenie plánu výmeny osvetlenia v rámci etáp

 

1. Zameranie všetkých priestorov + zanesenie pozícií svietidiel:

Spoločnosť LED Solution sa zároveň snaží pripraviť projekt vždy tak, aby výber a pozícia svietidiel maximálne reflektovali súčasné podmienky a okrem samotnej úspory nebolo nutné významne zasahovať do zmeny elektroinštalácie prípadne do pozícií svietidiel.

Preto okrem samotného zamerania priestorov mapujeme aj pozície svietidiel, aby sme dokázali výmenu maximálne zefektívniť a nedochádzalo k dodatočným nákladom (výmaľba, zmena elektroinštalácie).

2. Svetelno-technický projekt + špecifikácia svietidiel:

LED svietidlá všeobecne prinášajú významnú úsporu energií a ich náhrada je teda prakticky vždy vhodná. Samotné svietidlá však majú odlišný typ použitia a líšia sa aj svojou špecifikáciou. Na určenie vhodného typu svietidiel je teda nutné vykonať svetelno-technický výpočet. Ten zároveň musí deklarovať plnenie noriem záväzných na osvetlenie.

Okrem všeobecne známej hladiny osvetlenia, ktorá môže byť pre každý priestor odlišná, pracujeme aj s ďalšími parametrami ako je oslnenie rovnomernosť prípadne indexy podania farieb. Tieto parametre projektu potom určujú konkrétne požiadavky na svietidlá.

ŠPECIFIKÁCIA:

2a) Kancelárske svietidlá – svietidlá do učební, kabinetov, chodieb:

Ako vhodné náhrady za pôvodné kancelárske žiarivkové svietidlá boli vybrané LED panely UGR. Svietidlá boli vybrané podľa svietivosti a rozmeru tak, aby plne nahrádzali pôvodné svietidlá s minimálnym zásahom na ich rozmiestnenie. Zároveň boli využité vo veľkej miere svetlá s koeficientom UGR<19, ktoré sú vhodné práve do učební a zamedzujú oslneniu. Náhradou za pôvodné svietidlá boli predovšetkým panely:

Biely podhľadový LED panel 600 x 600mm 40W UGR Premium

Biely podhľadový LED panel 300 x 1200mm 40W UGR Premium

2b) Technické svietidlá – dielne, sklady, technické miestnosti:

Ako vhodná náhrada do technických miestností boli vybrané svietidlá:

LED prachotesné svietidlo 120cm 36W 150lm/W Premium

LED prachotesné svietidlo 150cm 48W 150lm/W Premium

Jednak majú tieto svietidlá vysokú svietivosť a plne tak nahrádzajú pôvodné svietidlá, zároveň vďaka vysokej účinnosti je možné túto svietivosť dosiahnuť s nízkym príkonom. Svietidlá majú zároveň vysoký stupeň krytia proti prachu a vode IP a zároveň vyhovujú odolným požiadavkám.

2c) Telocvičňa:

V priestore telocvične boli staré ortuťové žiarovky, ktoré majú veľmi nízku účinnosť. Namiesto obyčajnej výmeny zdroja tu boli vymenené celé svietidlá z dôvodu vytvorenia vhodných svetelných podmienok a vyššej efektivity. Použitím vhodnej optiky na svietidlo:

LED priemyselné osvetlenie 100W 135lm/W Premium

Bolo maximálne využité svetelný tok a jeho distribúcia. Podarilo sa tak dosiahnuť vhodnú hladinu osvetlenia so svietidlami s nižším príkonom, zároveň však k zníženiu počtu samotných svetiel.

2d) Nástenné/Prisadené svietidlá:

Okrem výmeny hlavných priestorov došlo aj k výmene čiastkových svietidiel so žiarovkami, ktoré už boli nevyhovujúce a ich údržba vyžadovala väčšie náklady ako samotné obstaranie nového svietidla.

LED stropné/nástenné svietidlo 14W

3. Kalkulácia cien materiálov a cien montáže:

Na základe samotného svetelno-technického projektu dochádza ku kalkulácii ceny montáže a materiálu. Výstupom je cenová ponuka, ktorá je nezáväzná a zákazník ju dostane spolu so svetelno-technickým výpočtom as prípadnou návratnosťou.

4. Výpočet úspor a návratností jednotlivých priestorov:

Pre samotný výpočet úspor a návratnosti je potom potrebné poznať cenu elektrickej energie a počet hodín svietenia prípadne kumulatívne náklady na energie vyplývajúce z osvetlenia.

Pomocou týchto dát môžeme pristúpiť k samotnej kalkulácii návratnosti. Tento aspekt je čisto ekonomický. Investor tak jednoducho môže posúdiť, či je preňho projekt zmysluplný.

5. Stanovenie plánu výmeny osvetlenia v rámci etáp:

Prevádzkovateľ budov nemal možnosť kompletnej výmeny jednorazovo s ohľadom na veľkosť investície.

Zároveň návratnosť bola natoľko zaujímavá, že bolo nutné pristúpiť k výmene v rámci etáp. Logicky tak bolo zmysluplné vykonávať výmenu v sekciách, kde bola spočítaná najvyššia relatívna úspora vzhľadom na investíciu.

Záruka:

LED svietidlá, ktoré boli dodané majú oproti existujúcim konvenčným svietidlám záruku 5 rokov oproti pôvodným 2 rokom. Svietidlá majú zároveň dlhšiu životnosť a nie je nutná pravidelná výmena zdrojov alebo celých svietidiel.