Svetelny projekt

Čo je svetelný projekt?

Je to dokument, který pripravuje projektant pre konkrétny objekt či priestor. Svetelný projekt udáva, aké hladiny osvetlenia(lx) budú dosiahnuté s vybranými svietidlami. Projekt zkúša rôzne varianty a počty svietidiel, dokiaľ nepríde na optimálny pomer. Bez svetelného projektu nie je možné presne tento počet stanoviť.

Prečo by som si ho mal nechať vypracovať?

Ako sme sa už zmienili, je to optimálny počet, typ a výkon svietidiel. Existujú tiž technické normy určujúce priemernú hladinu svetla pre danný typ priestoru. Vďaka svetelnému projektu môžeme doložiť, že táto hladina bude splnená.

Koľko ma projekt bude stáť?

Nebude vás stáť nič. Projekty pre svojich zákazníkov zpracujeme úplne zadarmo. Projekt sa však nedá aplikovať pre iný typ konkurenčních svietidiel. Projekty zadarmo zpracujeme pre priemyslové, komerčné a verejné priestory.

Svetelné projekty pre byty a rodinné domy buhužiaľ nerealizujeme. Taktiež u nás nie je možné objednať iba svetelný projekt bez návaznosti na naše LED svietidlá.