Lux

Lux (značka lx) je jednotka osvetlenosti (intenzity osvetlenia), čo je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo svetla dopadajúceho na určitú plochu. Konkrétne jeden lux znamená, že na jednom metre štvorcovom plochy dopadá svetelný tok s veľkosťou jedného lumenu.

Meranie intenzity osvetlenia sa vykonáva pomocou fotometra, ktorý meria množstvo svetla, ktoré dopadá na plochu v určitom mieste.