Ako na bezpečnú elektroinštaláciu v kúpeľni

Domů > Magazín o LED svetlách a osvetlenie > Návody > Ako na bezpečnú elektroinštaláciu v kúpeľni

123led-kupelna

Čaká vás tento rok rekonštrukcia kúpeľne? Pri budovaní či výmene elektroinštalácie v kúpeľni je dôležité vo zvýšenej miere dbať na správne odborné vykonanie podľa súčasných platných noriem. Táto miestnosť sa vyznačuje zvýšenou vlhkosťou, preto je dôležité, aby elektroinštaláciu vykonával elektrikár a na záver prešla revíziou. V kúpeľni máme prísnejšie pravidlá pre inštaláciu elektrických zariadení a osvetlení a z toho dôvodu je miestnosť rozdelená do niekoľkých bezpečnostných zón.

123led-elektrikar

Obrázok: Na elektroinštaláciu si pozvite odborníka

Zóny v kúpeľni

V priestore kúpeľne rozlišujeme štyri bezpečnostné zóny, do ktorých potom volíme vhodné osvetlenie a zásuvky s konkrétnym označením.

Zóna 0 sa nachádza priamo v umývadle, vani či sprchovacom kúte, teda v miestach, kde svietidlo priamo prichádza do styku s vodou. Do týchto miest sa bežne žiadne svietidlá neumiestňujú. Výnimkou sú len masážne vane a sprchové kúty. Pokiaľ si do týchto miest napriek tomu prajete umiestniť svietidlo, vyberte také, ktoré je odolné proti dočasnému ponoreniu do vody. V tejto zóne sa nesmú nachádzať žiadne spínače ani zásuvky.

Zóna 1 je v najbližšom okolí vane či umývadla. V týchto miestach môžu byť umiestnené len zariadenia na bezpečné malé napätie (striedavé do 12 V, jednosmerné do 25 V). Tu je už povolené inštalovať niektoré elektrické zariadenia (svietidlá, ohrievače vody a iné).

Zóna 2 sa nachádza vo vzdialenosti 60cm od vane, zahŕňa teda steny aj strop okolo zóny 1 až do výšky 3m od podlahy a 60cm v horizontálnej osi. Tu môžu byť inštalované svietidlá, jednotky na napájanie holiacich strojčekov, ventilátory, vykurovacie zariadenia, jednotky na vírivé vane, spínače a zásuvky na bezpečné malé napätie, pričom ich zdroj musí byť mimo zóny 0 až 2.

Zóna 3 čiže vonkajšia zóna, ktorá je vo vzdialenosti min. 2,4m od vane či umývadla, je bezpečná a vhodná na použitie akéhokoľvek svietidla.

123led-zony-kupelna

Obrázok: Bezpečnostné zóny v kúpeľni. Zdroj: Eshop Ledsolution.cz

Aké svetlá zvoliť do kúpeľne 

Do kúpeľne, ktorá býva často bez okien, sa umiestňuje väčšinou centrálne (hlavné) osvetlenie celej miestnosti. Možno použiť jedno výkonnejšie svietidlo alebo viac LED bodových svetiel (bodoviek). Ak máte dodatočne osvetlené aj zrkadlo alebo sprchovací kút, nemusí byť centrálne svietidlo také intenzívne.

Dôležité je osvetlenie zrkadla. Keďže sa pred ním upravujete, musí byť zaistená dobrá viditeľnosť detailov. Dámy sa pri ňom líčia, páni holia, pred odchodom z domu je potrebné všetko dobre skontrolovať. Výber svetla k zrkadlu preto nesmiete podceniť. Ideálne je zvoliť osvetlenie s mliečnym krytom, ktoré vás nebude oslňovať. V obľube sú tiež LED pásiky, ktoré poskytujú veľa možností, ako zrkadlo osvetliť.

Pri výbere LED svetiel do kúpeľne sa riadime inými kritériami ako do ostatných miestností. Na prvom mieste musí byť bezpečnosť a kvalitný materiál, pretože vlhkosť a striekajúca voda by mohli spôsobiť úraz, alebo by sa svetlo mohlo poškodiť. Je preto nevyhnutné vyberať z takých svetiel, ktoré majú krytie proti odstrekujúcej vode (spoznáme to podľa označenia IP).

123led-kupelna (2)

Obrázok: Krásna nová a bezpečná kúpeľňa.

Aké krytie IP zvoliť v rôznych častiach kúpeľne

IP kód je definovaný v norme IEC 529, prevzatej ako EN 60529 a ďalej ako STN EN 60529, Stupne ochrany krytom, ktorej predmetom sú definície stupňov ochrán krytom elektrických zariadení. Stupeň ochrany IP má za sebou napísaná dve čísla, ktoré jasne udávajú, do ktorej zóny v kúpeľni je svietidlo určené. Rozoznávame 4 zóny označené od 0 do 3. Úsek 0 tvorí vnútorný priestor vane či sprchy, priestor 1 sa nachádza bezprostredne nad vaňou a patria sem nízkonapäťové svietidlá, ktoré pracujú pod napätím 12V. Do časti 2 patria svietidlá označené IP44 a do najvzdialenejšej zóny 3 svietidlá s ceduľkou IP21. V prípade, že namiesto jednej z číslic je X, znamená to, že je elektrozariadenie bez danej ochrany.

Na osvetlenie miestností, kde môže dôjsť ku kontaktu s vodou, ako je kuchyňa alebo kúpeľňa, sa najčastejšie používajú svietidlá s krytím IP44 a vyšším. Pozor, toto krytie nie je vhodné kdekoľvek do kúpeľne a nie všade potrebujete svietidlá s takto vysokým krytím.

Zóna 0: Pokiaľ chcete mať svetlo v sprchovacom kúte alebo v bezprostrednej blízkosti vane, vyberajte zariadenia s označením minimálne IPX7. Elektrické rozvody sú tu obmedzené na tie, ktoré sú nevyhnutné pre napájanie pevných elektrických zariadení umiestnených v tejto zóne. Nesmú sa inštalovať žiadne spínacie prístroje alebo príslušenstvo.

Zóna 1: V tejto zóne už nejaké svetlo určite budete mať, elektrické zariadenia musia mať označenie minimálne IPX4. (Nad najvyššou úrovňou akejkoľvek nesnímateľnej sprchovacej hlavice môže byť použité krytie IPX2). Tam, kde sa môžu vyskytovať prúdy striekajúcej vody určenej na čistenie, minimálne IPX5. Elektrické rozvody sú obmedzené na tie, ktoré sú nevyhnutné pre napájanie pevných elektrických zariadení umiestnených v zónach 0 a 1.

Zóna 2: Svietidlá v tejto zóne musia spĺňať krytie minimálne IPX4. Odporúčame umiestniť len pevne inštalované svietidlá s napätím DC 12/24 V a napájacím zdrojom umiestneným v zóne 3. Za predpokladu, že voda nebude priamo striekať na svietidlo sa sem umiestňujú svietidlá s IP44 a viac. Nesmú sa tu inštalovať žiadne spínacie zariadenia, príslušenstvo zahŕňajúce spínače alebo zásuvky s výnimkou spínačov a zásuviek obvodov SELV s tým, že zdroj bezpečného napätia musí byť umiestnený mimo zónu 0, 1 a 2.

Zóna 3: Táto oblasť už nie je nebezpečná a môžete sem umiestniť svietidlo, ktoré sa vám páči, tzn. stačí svietidlo s krytím IP21.