Výkon

Výkon (značka W) vyjadruje množstvo elektriny, ktoré svietidlo spotrebuje pri svojej prevádzke. Výkon sa uvádza na obale svietidla alebo v technických špecifikáciách.

Výkon svietidla je úmerný intenzite svetla, ktorú svietidlo vydáva, a je tiež ovplyvnený typom použitého zdroja svetla (napr. žiarovka, LED, halogénová žiarovka atď.). Pri moderných LED svietidlách je výkon obvykle oveľa nižší ako pri klasických žiarovkách, hoci môžu poskytovať rovnakú alebo vyššiu intenzitu svetla. To znamená, že LED svietidlá sú energeticky efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.