Vyžarovací uhol

Vyžarovací uhol osvetlenia je uhol pod akým je svetlo zo svietidla vyžarované. Čím je hodnota nižšia, tým je svetlo smerované do užšieho lúča, čím je vyššia, tým väčšiu plochu dokáže osvetliť.

Vyžarovací uhol môže byť rôzny v závislosti na konštrukcii svietidla a jeho účelu. Napríklad svietidlá na osvetlenie pracovných plôch majú obvykle úzky vyžarovací uhol, aby bolo dosiahnuté maximálne osvetlenie na danej ploche. Na druhej strane, svietidlá na osvetlenie miestností majú obvykle širší vyžarovací uhol, aby sa svetlo rovnomerne rozptýlilo po celej miestnosti.