Výbojka

Výbojka je elektrické zariadenie, ktoré slúži na vytváranie svetla elektrickým výbojom. Výbojky sa používajú na rôzne účely, vrátane osvetlenia miestnosti, pouličného osvetlenia, záhradného osvetlenia a ďalších aplikácií.

Výbojka sa skladá z priehľadnej sklenenej alebo kovovej banky, ktorá obsahuje plyn alebo zmes plynov a elektródy, ktoré sú vložené do banky a pripojené k zdroju elektrickej energie. Keď sa privádza elektrické napätie k elektródam, vytvára sa elektrický výboj v plynoch vo vnútri banky, ktorý produkuje svetlo.

Existuje mnoho rôznych typov výbojok, ako sú žiarovky s volfrámovým vláknom, halogénové žiarovky, výbojky vysokého tlaku (napr. metalhalogénové výbojky a sodíkové výbojky) a ďalšie. Každý typ výbojky má svoje vlastné výhody a nevýhody v závislosti od aplikácie a požadovaných vlastností osvetlenia.