Volt

Volt (značka V) je jednotka elektrického napätia, ktorá udáva rozdiel elektrického potenciálu medzi dvoma bodmi v elektrickom obvode.

Volt sa používa na vyjadrenie napätia zdrojov elektrickej energie, ako sú batérie, generátory alebo adaptéry. Napríklad napätie batérie môže byť vyjadrené ako 1,5 V alebo 9 V, zatiaľ čo napätie elektrickej siete je AC 230 V.

Volt je pomenovaný po talianskom fyzikovi Alessandri Voltovi, ktorý je známy pre svoje práce na elektrických javoch v 18. storočí.