Hodnotenie životnosti LED svietidiel

Domů > Magazín o LED svetlách a osvetlenie > Novinky > Hodnotenie životnosti LED svietidiel

Ministerstvo energetiky USA (DOE) publikovalo nový manuál „Životnosť svietidiel so svetelnými diódami: Odporúčané metódy overovania a udávania parametrov", vytvorenou pracovnou skupinou, založenou spoločne Ministerstvom energetiky USA a združením Next Generation Lighting Industry. Pracovná skupina je súčasťou programu SSL Quality Advocates, založeným Ministerstvom energetiky USA (DOE) a je zložený z odborníkov v oblasti spoľahlivosti, osvetlenie a technológiou svetelných diód.

Sprievodca vydaný pracovnou skupinou, je prvý dôležitý krok na komplexné pochopenie života svietidiel so svetelnými diódami po celej šírke aplikácii a zároveň bude slúžiť ako predvolená základňa pri vytváraní iných štandardov a odporúčaní. Pracovná skupina novou publikáciou tiež reaguje na predchádzajúcu publikáciu „Marketing výkonových parametrov svietidiel LED", ktorá bola zameraná na základné parametre a ich stabilitou LED svetla a zároveň bola základom pre návrh na zavedenie značky Lighting Facts™.