V Českej republike sa v roku 2015 zozbieralo 700 ton žiariviek

Domov > Blog o LED osvetlenie > Inšpirácia > V Českej republike sa v roku 2015 zozbieralo 700 ton žiariviek

Za minulý rok (2015) Česi dokázali odovzdať celkom 734 ton klasických žiariviek. Tento svetelný zdroj je síce úsporný (oproti volfrámovým žiarovkám) ale obsahuje nebezpečné látky ako je napríklad ortuť. V zozbieraných žiarivkách jej mohlo byť potenciálne až 25 kilogramov. V roku 2014 sa pritom podarilo zozbierať žiariviek o 200 ton viac.

Problém však je, že stále viac ako 50% žiariviek končí v komunálnom odpade a následne na skládkach. Tým sa jedovaté látky uvoľňujú do okolitého prostredia. Vo vašom okolí sa takmer určite nachádzajú zberné miesta pre tento typ odpadu. Poobzerajte sa vo Vašom elektro obchode, supermarkete alebo na úrade. Od roku 2005 sa zber vyslúžilých svetelných zdrojov riadi zákonom o odpadoch, ktorý ukladá zodpovednosť za likvidáciu priamo výrobcovi. Ten ju hradí z recyklačných poplatkov zahrnutých do ceny svietidla.

Je vidieť, že problém úsporných žiaroviek a žiariviek je veľmi aktuálny a ich rozbitie a uvoľnenie jedovatých látok môže mať priame dôsledky. Moderná je ich náhrada za LED svietidlá, ktorá nielen, že nebezpečné látky neobsahujú, navyše sú ešte o niečo úspornejšie.

V priemere má každá česká domácnosť 15 svetelných zdrojov. V jednom roku prestanú svietiť tri až štyri z nich. Ľudia ich nahradzujú svietidlami s LED technológiou.

Nechajme sa prekvapiť ako sa postaví štát k likvidácii nebezpečných úsporných žiaroviek a žiariviek. Už teraz sa jedná o zákone o výrobkoch po dobe životnosti.

 

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/cesi-loni-odevzdali-vice-nez-700-tun-zarivek-obsahujicich-rtut-20160314.html