Súčasný stav a trend vývoja LED technológie

Domov > Magazín o LED svetlách a osvetlenie > Odborné > Súčasný stav a trend vývoja LED technológie

Po niekoľkých rokoch rýchleho technologického vývoja, kedy bola oblasť svetelných diód pomerne neprehľadná, sa začala v priebehu posledného roka stávať čitateľnejší. Pravdepodobne hlavnými dôvodmi tejto možno zmeny je jednak postupne prijaté štandardizácie a tiež zavedením svetelných diód 1 W (350 mA) do ponuky väčšiny hlavných výrobcov LED.

Zdá sa, že práve tento typ LED bude, aspoň v počiatočnej fáze aplikácie svetelných diód v praxi, hrať kľúčovú úlohu.

Merný výkon LED významne rastie každý rok a v minulom roku presiahol hranicu 100 lm/W (pozri tabuľku). O rýchlosti vývoja LED vypovedá porovnanie odhadov merných výkonov. Zatiaľ čo v roku 2004 sa predpokladalo, že v roku 2012 sa dosiahne u sériovo vyrábaných LED merného výkonu okolo 150lm/W, dnes možno očakávať dosiahnutie tejto hranice už v tomto roku a v roku 2012 by sa mal merný výkon priblížiť k hranici 200 lm/W. Jedným z dokladov tohto trendu je správa firmy Cree z decembra minulého roka o dosiahnutie merného výkonu 186lm/W (1W, 350mA, 4577K) v laboratórnych podmienkach. Kapacitu možností v LED technológii potom dokumentuje správa firmy Nichia v januára minulého roka o dosiahnutie merného výkonu 249lm/W (20mA) v laboratórnych podmienkach. Veľmi podrobný opis vývoja technológie LED v priebehu minulého roka je uvedený stránkach časopisu Mondoarc. Opis budúceho vývoja je potom spracovaný na stránkach Americkej ministerstva energetiky DOE.

 

Tab. Parametre vybraných sériovo vyrábaných typov LED 1W (350 mA)

*) PD je elektrický príkon vo wattoch, Φ je svetelný tok, popisujúci množstvo vyžarovaného svetla v lúmenoch,,
η je merný výkon popisujúci mieru využitia elektrickej energie pri výrobe svetla v lúmenoch na watt

 

Graf hore:
Prognóza vývoja merného výkonu LED (LED Technical Committee and the Department of Energy, 2008)
Cool white LED (chladně bílá LED) - Tc = 4 100 - 6 500K; Ra = 70 - 80;
Warm white LED (teple bílá LED) - Tc = 2 800 - 3 500K; Ra > 85;
Odhad rastu merného výkonu je pre samostatný LED - čip 1mm2, Ta = 25°C, If = 350 mA