Vstupné napätie

Vstupné napätie je napätie, ktoré je potrebné priviesť na svetelný zdroj (napr. žiarovku, LED diódu, výbojku) pre jeho správnu funkciu. Vstupné napätie sa udáva v jednotkách voltov (V) a môže byť rôzne v závislosti od konkrétneho typu svetelného zdroja.

Napríklad pri bežných žiarovkách sa používa vstupné napätie 230V, čo je štandardné napätie v elektrickej sieti v Európe. U nízkonapäťových halogénových žiaroviek, LED svietidiel a ďalších svetelných zdrojov sa vstupné napätie môže líšiť a môže byť napríklad 12V alebo 24V. V takýchto prípadoch je nutné použiť špeciálny transformátor alebo zdroj napätia na zníženie alebo zvýšenie vstupného napätia.

Je dôležité rešpektovať požiadavky výrobcu ohľadom vstupného napätia, aby sa zabezpečila správna funkcia svetelného zdroja a minimalizovali sa riziká poškodenia svetelného zdroja alebo elektrického systému.